WELKOM BIJ KAM

KAM is de organisatie die zich bezighoudt met kwaliteit, arbeid en milieuaangelegenheden betreffende zand en grind. Voor de leden van de KAM groep staat het produceren van zand en grind van hoge kwaliteit centraal. Arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu zijn naast normeringsaspecten nadrukkelijk de aandachtsgebieden van deze groep.

MEER WETEN LID WORDEN

DOEL, SAMENSTELLING EN TAAKSTELLING KAM

MISSIE

De KAM werkgroep richt zich op de belangen van primair zand en grind (korrelvormige materialen) op nationaal en internationaal niveau.

DOELSTELLING

De KAM werkgroep behartigt proactief de belangen van met name de zand- en grindwinnende sector en volgen alle technische ontwikkelingen op gebied van toeslagmateriaal.

WERKTERREIN

De KAM werkgroep ziet op de wettelijke eisen voor en normering van korrelvormige materialen voor toepassing in de bouwindustrie, met de nadruk op zand en grind. De KAM werkgroep heeft een compleet beeld van de ontwikkelingen van toeslagmaterialen. Tevens houdt KAM vinger aan de pols bij duurzaamheidsberekeningen (MRPI/LCA, Dubocalc, MPG) met name om te zorgen dat primair zand en grind hier op juiste wijze wordt meegenomen.

REGULIERE ACTIVITEITEN

- De werkgroep komt minstens twee keer per jaar bijeen en zo nodig vaker.
- Vanuit de werkgroep worden afgevaardigden voorgedragen om namens Cascade KAM zitting te nemen in relevante nationale en internationale commissies of overlegorganen.
- Indien opportuun worden ad-hoc werkgroepen betreffende een bepaald actueel onderwerp ingesteld.

STANDPUNT BEPALING

EXTERN OVERLEG

Vanuit de werkgroep worden afgevaardigden voorgedragen om zitting te hebben in relevante nationale en internationale commissies of overlegorganen, te wetende NEN, Colleges van Deskundigen, CEN, UEPG-werkgroepen waar onder de twee jaarlijkse Technical Commitee en de Health and Safety Commitee.

Agenda

KAM ledenvergadering 20 maart 2019

  • Agenda
  • 18-01-19
20 MRT

KAM ledenvergadering

10:00 - 12:00 uur

KAM ledenvergadering 23 september 2019

  • Agenda
  • 18-01-19
23 SEP

KAM ledenvergadering

10:00 - 12:00 uur

LAATSTE NIEUWS

KAM vergadering op locatie

  • Nieuws Item
  • 28-05-18

Op dinsdag 27 maart jl. heeft de werkgroep KAM (Kwaliteit Arbeid en Milieu) haar tweejaarlijkse vergadering gehad. Dit keer was de KAM wg te gast bij Den Hartog BV te Groot-Ammers.

LEES MEER

RCS respirabele kwartsstof

  • Nieuws Item
  • 21-02-18

Er is een belangrijke mijlpaal in de Europese besprekingen over respirabele silica bereikt.

LEES MEER